POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, podaję Wam moi drodzy Klienci następujące informacje:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przemysław Kaczmarek  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Fotograficzne i Artystyczne Przemysław Kaczmarek, ul. Władysława Broniewskiego 2/18, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP: 7881945878 – dalej zwany Administratorem.Dane kontaktowe Administratora, umożliwiające kontakt ze mną to: e-mail: kaczmarekfoto@gmail.com, telefon: +48 792 218 287

  2. w celu zawarcia i realizacji umowy, której przedmiotem będzie wykonanie sesji fotograficznej, na podstawie zainteresowania moją ofertą wyrażoną przez Państwa w postaci zapytania. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  3. w celu promowania mojej działalności jako fotografa poprzez zamieszczenie zdjęć z sesji fotograficznej w portalach społecznościowych Facebook lub Instagram oraz przez umieszczenie w materiałach marketingowych na stronie www.szalonyaparat.pl  lub w ulotkach oraz podobnych materiałach drukowanych, jedynie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

  4. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego po uzyskaniu Państwa uprzedniej zgody (co obejmuje wysyłanie komunikatów za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms, mms przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych tj. m. in. telefonu, tabletu, komputera) oferowanych przeze mnie usług. Przetwarzanie danych osobowych
    w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

  5. w celu prowadzenia rachunkowości i spełnienia obowiązków podatkowych wynikających z powszechnie obowiązujących aktów prawnych. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;

  6. w przypadku konieczności prowadzenia postępowań sądowych mających na celu uzyskanie zapłaty za usługę wykonaną lecz nieopłaconą w terminie. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość wyegzekwowania należnej zapłaty.

  7. Odbiorcami, czyli podmiotami, którym Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane są: podmioty, które wykonują dla mnie jako Administratora tzw. usługi hostingowe tj. zapewniają funkcjonowanie i utrzymanie mojej witryny internetowej, o ile wyrażą Państwo zgodę na zamieszczenie na mojej stronie internetowej zdjęć z sesji fotograficznej; drukarnie – w celu wydruków, odbitek, albumów, obrazów; firmy prowadzące obsługę księgową mojej działalności gospodarczej; dostawców usług pocztowych, kurierów – w celu dostawy gotowej sesji (wydruków zdjęć); Portale Facebook lub Instagram – wyłącznie jeśli wyraziłeś/wyraziłaś uprzednią zgodę na zamieszczenie zdjęć z sesji fotograficznej.

  8. Z tytułu przetwarzania danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.